Prins Gustafs Stiftelse
Till stöd för unga i Uppsala sedan 1846.

Anslag

Sök anslag

Anslag kan sökas av föreningar/organisationer som arbetar med verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala kommun. Enligt sina stadgar ska Stiftelsen prioritera barn- och ungdomsföreningar i Vänge. 

I  augusti varje år går vi ut och informerar om när och hur man kan ansöka om anslag. Du som söker fyller i formuläret på denna sida. År 2018 är sista datum för ansökan den 5 oktober.

Vi går igenom ansökningarna och kontrollerar att alla krav är uppfyllda. Om du är en av de utvalda kontaktas du via e-post för underskrift och kompletterande information.

Besked om vilka ansökningar som har beviljats respektive avslagits lämnas i december eller i januari nästkommande år. Utbetalningar av beviljat anslag sker i februari/mars för nästkommande år, dvs. det år som anslaget gäller. 

Det är viktigt att man som sökande är tydlig med vad medlen ska användas till. Det gäller särskilt om man har en verksamhet som riktar sig mot både barn och vuxna, eftersom Stiftelsens stöd endast ska gå till barn och ungdomar.

Stiftelsen prövar inte ansökningar som är ofullständigt ifyllda eller som saknar åberopade bilagor eller som kommer in för sent.


Du kan söka igen hösten 2019.