Prins Gustafs Stiftelse
Till stöd för unga i Uppsala sedan 1846.

Understöd

Sök understöd

Understöd kan sökas av barn eller ungdomar som är folkbokförda i Vänge församling. 

Vilken församling tillhör jag?
Frågan om vilken församling du tillhör handlar bara om var i Uppsala man bor. Det har ingenting att göra med om man tillhör en kristen församling eller inte. Hitta enkelt den församling du tillhör genom att söka på din adress med Svenska Kyrkans verktyg.

Hur söker man?
I  september varje år går vi ut och informerar om att man kan söka understöd. Du som söker fyller i formuläret på denna sida. År 2018 är sista datum för ansökan den 5 oktober. Beslut om vilka som får ett understöd fattas av Stiftelsen i november.

Vi går igenom ansökningarna och kontrollerar att alla krav är uppfyllda. Ibland ber vi dig komplettera med information. Om du är en av de utvalda kontaktas du via e-post. Du får skriva din signatur, ange ett bankkonto och komplettera med ett eller flera intyg. Därefter betalas pengarna ut. 


Du kan söka igen hösten 2019.