Prins Gustafs Stiftelse
Till stöd för unga i Uppsala sedan 1846.

PRINS GUSTAFS STIFTELSE

Sök anslag

Anslag kan sökas av föreningar/organisationer som arbetar med verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala kommun. Enligt sina stadgar ska Stiftelsen prioritera barn- och ungdomsföreningar i Vänge. 

I  augusti varje år går vi ut och informerar om när och hur man kan ansöka om anslag. Du som söker fyller i formuläret på denna sida. År 2019 är sista datum för ansökan den 13 september.

Vi går igenom ansökningarna och kontrollerar att alla krav är uppfyllda. Om du är en av de utvalda kontaktas du via e-post för underskrift och kompletterande information.

Besked om vilka ansökningar som har beviljats respektive avslagits lämnas i december eller i januari nästkommande år. Utbetalningar av beviljat anslag sker i februari/mars för nästkommande år, dvs. det år som anslaget gäller. 

Det är viktigt att man som sökande är tydlig med vad medlen ska användas till. Det gäller särskilt om man har en verksamhet som riktar sig mot både barn och vuxna, eftersom Stiftelsens stöd endast ska gå till barn och ungdomar.

Stiftelsen prövar inte ansökningar som är ofullständigt ifyllda.

 

Din anslagsansökan

T.ex. 2018 / 2019
Sökanden
Firmateckningar / annan behörig kontaktperson för sökanden
Jag intygar med heder och samvete att alla uppgifter är riktiga och fullständiga *
Jag godkänner att Prins Gustafs Stiftelse behandlar mina personuppgifterna. Stiftelsen kan lagra uppgifterna upp till två år efter den tid som ansökan avser. Syftet är att stiftelsen ska kunna hantera ansökan och följa upp eventuell utbetalning. Du kan när som helst kontakta oss och be oss radera personuppgifterna. *
Läs om dataskyddsförordningen (GDPR) på datainspektionen.se