Prins Gustafs Stiftelse
Till stöd för unga i Uppsala sedan 1846.

PRINS GUSTAFS STIFTELSE

Sök stipendium

Stipendier kan sökas av ungdomar som är folkbokförda  i någon av dessa församlingar: Domkyrkoförsamlingen, Helga Trefaldighetsförsamling, Gamla Uppsala församling, Vaksala församling eller Gottsunda församling. Den som söker ska ha avslutat årskurs 9 i grundskolan och vara elev på en gymnasieskola.


Vilken församling tillhör jag?
Frågan om vilken församling du tillhör handlar bara om var i Uppsala man bor. Det har ingenting att göra med om man tillhör en kristen församling eller inte.  Hitta enkelt den församling du tillhör genom att söka på din adress med Svenska Kyrkans verktyg.

Hur söker man?
I september varje år går vi ut och informerar om att man kan söka lediga stipendier. Du som söker fyller i formuläret på denna sida. År 2019 är sista datum för ansökan den 27 september. 

Vi går igenom ansökningarna och kontrollerar att alla krav är uppfyllda. Ibland ber vi dig komplettera med information. Om du är en av de utvalda kontaktas du via e-post. Du får skriva din signatur, ange ett bankkonto och komplettera med ett eller flera intyg. Därefter betalas pengarna ut. 

Krav för att kunna få ett stipendium
Stiftelsens uppgift är att ge stipendier till gymnasieungdomar som kommer från familjer som har det sämre ekonomiskt ställt. Stiftelsen tittar också på andra saker. Du bör ha goda studieresultat eller kunna visa att du kämpar för att förbättra dina studieresultat. Det kan också handla om att du exempelvis är engagerad i en förening eller ungdomsorganisation. Detta kan påverka om du kan få ett stipendium eller inte. Det är därför viktigt att du skriver om sådant i din ansökan. Berätta gärna kort vad du vill använda stipendiepengarna till.


Din stipendieansökan

Om du saknar personnummer ange det. Går du vidare i urvalsprocessen kan vi komma att begära personbevis istället.
Hitta den församling du tillhör på www.svenskakyrkan.se/sokforsamling
Om annan än hemorten
T.ex. 2018 / 2019
Om du tagit, eller planerar att ta en längre paus i studierna så skriv tid och orsak här.
Beskriv dina studieresultat och hur du kämpar för att förbättra dom.
Här beskriver du t.ex. aktivt medlemskap i föreningar, extrajobb och liknande.
Din ekonomi
Skriv 0 kr om du inte har tjänat några pengar. Annars anger du din inkomst enligt senaste slutskatteuppgift (ange taxeringsår).
Ange hur mycket pengar du har både på bank och kontanter just nu.
Ange hur mycket skulder du har just nu.
Ange vad, när och summa.
Dina vårdnadshavares inkomst
Skriv båda vårdnadshavares inkomster, även om du inte bor med dom.
Skriv varför du behöver ett stipendium och vad du skulle vilja använda ett stipendium till.
Jag intygar med heder och samvete att alla uppgifter är riktiga och fullständiga *
Jag godkänner att Prins Gustafs Stiftelse behandlar mina personuppgifterna. Stiftelsen kan lagra uppgifterna upp till två år efter den tid som ansökan avser. Syftet är att stiftelsen ska kunna hantera ansökan och följa upp eventuell utbetalning. Du kan när som helst kontakta oss och be oss radera personuppgifterna. *
Läs om dataskyddsförordningen (GDPR) på datainspektionen.se