Prins Gustafs Stiftelse
Till stöd för unga i Uppsala sedan 1846.

Understöd

Sök understöd

Understöd kan sökas av barn eller ungdomar som är folkbokförda i Vänge församling. 

Vilken församling tillhör jag?
Att vara folkbokförd i en viss församling handlar bara om var i Uppsala man bor. Det har ingenting att göra med om man tillhör en kristen församling eller inte.  Hitta enkelt den församling du tillhör genom att söka på din adress med Svenska Kyrkans verktyg.

Hur söker man?
I  september varje år går vi ut och informerar om att man kan söka understöd. Du som söker fyller i formuläret på denna sida. År 2018 är sista datum för ansökan den 5 oktober. Beslut om vilka som får ett understöd fattas av Stiftelsen i november.

Vi går igenom ansökningarna och kontrollerar att alla krav är uppfyllda. Ibland ber vi dig komplettera med information. Om du är en av de utvalda kontaktas du via e-post. Du får skriva din signatur, ange ett bankkonto och komplettera med ett eller flera intyg. Därefter betalas pengarna ut. 


Din understödsansökan

Hitta den församling du tillhör på www.svenskakyrkan.se/sokforsamling
Skriv varför du behöver understöd och vad du skulle vilja använda ett understöd till.
Din ekonomi
Skriv 0 kr om du inte har tjänat några pengar. Annars anger du din inkomst enligt senaste slutskatteuppgift (ange taxeringsår).
Ange hur mycket pengar du har både på bank och kontanter just nu.
Ange hur mycket skulder du har just nu.
Ange vad, när och summa.
Dina vårdnadshavares inkomst
Skriv båda vårdnadshavares inkomster, även om du inte bor med dom.
Jag intygar med heder och samvete att alla uppgifter är riktiga och fullständiga. *
Jag godkänner att Prins Gustafs Stiftelse behandlar mina personuppgifterna. Stiftelsen kan lagra uppgifterna upp till två år efter den tid som ansökan avser. Syftet är att stiftelsen ska kunna hantera ansökan och följa upp eventuell utbetalning. Du kan när som helst kontakta oss och be oss radera personuppgifterna. *
Läs om dataskyddsförordningen (GDPR) på datainspektionen.se