Prins Gustafs Stiftelse
Till stöd för unga i Uppsala sedan 1846.
shutterstock_423837808-hög6.jpg

Prins gustafs stiftelse

Till stöd för unga i Uppsala sedan 1846.

Prins Gustafs stiftelse har till syfte att värna om barns och ungdomars vård och utbildning i Uppsala. Det gör Stiftelsen genom individuella stipendier och understöd till ungdomar samt genom anslag till organisationer som har barn- och ungdomsverksamhet.

2019 är sista ansökningsdag för stipendier och understöd den 27 september. För anslag till barn- ungdomsföreningar är sista ansökningsdag den 13 september. Ansökningsförfarande öppnar 23 augusti 2019. Då kommer digitala ansökningsformuläret finnas här under flikarna nedan.

Stiftelsen riktar varmt tack till alla ungdomar och föreningar som under 2018 sökte stipendier och anslag. Ni var många goda kandidater till stipendier och det var därför extra svårt att fördela stipendierna. Ni som har fått stipendier blev kontaktade av stiftelsen under december 2018.

Stiftelsen har för i år delar ut stipendier/understöd till ca 80 ungdomar och anslag till ca 30 föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet i Uppsala.

 

Stipendium

Går du på gymnasiet i Uppsala och har behov av ekonomiskt stöd?


Anslag

Är ni en förening/organisation som arbetar med verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala Kommun?


Understöd

Är du under 17 år, folkbokförd i Vänge församling och skulle behöva ett ekonomiskt stöd?

 

Några mottagare av stipendium

IMG_1742.jpg

Alva Spångberg

"Jag ville gärna läsa ett år i Tyskland och ville finansiera det själv så långt det var möjligt. Chansen att kunna få stipendier bidrog också till att jag vågade försöka förverkliga min idé. "

IMG_1713.jpg

Hamza Amiri

"Jag vill att stiftelsen ska tänka på att man kan hjälpa personer som är i min situation: personer som är här ensamma och utan sin familj och personer som har ganska litet pengar. "