Prins Gustafs Stiftelse
Till stöd för unga i Uppsala sedan 1846.
shutterstock_423837808-hög6.jpg

Prins gustafs stiftelse

Till stöd för unga i Uppsala sedan 1846.

Prins Gustafs stiftelse har till syfte att värna om barns och ungdomars vård och utbildning i Uppsala. Det gör Stiftelsen genom individuella stipendier och understöd till ungdomar samt genom anslag till organisationer som har barn- och ungdomsverksamhet.

2018 är sista ansökningsdag den 5 oktober. 

 

Stipendium

Går du på gymnasiet i Uppsala och har behov av ekonomiskt stöd?


Anslag

Är ni en förening/organisation som arbetar med verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala Kommun?


Understöd

Är du under 17 år, folkbokförd i Vänge församling och skulle behöva ett ekonomiskt stöd?

 

Några mottagare av stipendium

IMG_1742.jpg

Alva Spångberg

"Jag ville gärna läsa ett år i Tyskland och ville finansiera det själv så långt det var möjligt. Chansen att kunna få stipendier bidrog också till att jag vågade försöka förverkliga min idé. "

IMG_1713.jpg

Hamza Amiri

"Jag vill att stiftelsen ska tänka på att man kan hjälpa personer som är i min situation: personer som är här ensamma och utan sin familj och personer som har ganska litet pengar. "